علوم تجربی متوسطه دوره اول

نمونه سوالات وآزمون های علوم تجربی پایه های هفتم وهشتم ونهم

علوم تجربی متوسطه دوره اول

نمونه سوالات وآزمون های علوم تجربی پایه های هفتم وهشتم ونهم

علوم تجربی متوسطه دوره اول

۲۳ مطلب با موضوع «مسابقات آزمایشگاهی» ثبت شده است

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۱۸:۱۵
سیداحمد ابراهیمی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۱۸:۰۸
سیداحمد ابراهیمی
۲ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۱۸:۰۷
سیداحمد ابراهیمی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۸ ، ۱۸:۰۶
سیداحمد ابراهیمی

به اطلاع دانش آموزان عزیز پایه هفتم می رساندکه مسابقات آزمایشگاهی درمرحله آموزشگاهی ومنطقه ای ازبخش های اول تا دهم کتاب علوم (بخش های شیمی فیزیک وزمین شناسی )برگزارخواهد شدوبخش های مربوط به زیست شناسی درمرحله استانی وکشوری موردارزیابی قرارخواهد گرفت.

درمرحله آموزشگاهی دانش آموزان باید وسایل ولوازم آزمایشگاهی رابشناسندوکاربردآن هارابلدباشند. باعلائم هشداردهنده آزمایشگاهی آشناباشند. به سوالات علمی که ازبخش های اول تادهم کتاب مطرح می شود،پاسخ دهند ویکی ازآزمایش های کتاب را به قیدقرعه انجام دهندودرنهایت بانوشتن گزارش کار آزمایشگاه به کارخود پایان می دهند.

آرزوی موفقیت برای تمامی عزیزان دارم.

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۷ ، ۱۶:۴۶
سیداحمد ابراهیمی
۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۷ ، ۱۶:۳۹
سیداحمد ابراهیمی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۷ ، ۱۶:۳۸
سیداحمد ابراهیمی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۷ ، ۱۶:۳۸
سیداحمد ابراهیمی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۷ ، ۱۶:۳۷
سیداحمد ابراهیمی
۱ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۷ ، ۱۶:۳۶
سیداحمد ابراهیمی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۳۲
سیداحمد ابراهیمی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۳۱
سیداحمد ابراهیمی
۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۳۰
سیداحمد ابراهیمی
۱ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۲۸
سیداحمد ابراهیمی
۰ نظر موافقین ۱ مخالفین ۰ ۰۱ بهمن ۹۷ ، ۱۹:۲۶
سیداحمد ابراهیمی